Wernisaż (On-line) Wystawy  Anety Olszewskiej - Kołodziejskiej.

Wernisaż (On-line) Wystawy Anety Olszewskiej - Kołodziejskiej.

Opublikowano: 2020-11-09

Siemiatycki Ośrodek Kultury ma przyjemność zaprosić na Wernisaż (On-line) Wystawy

Anety Olszewskiej - Kołodziejskiej.

Aneta Olszewska-Kołodziejska urodziła się w Siemiatyczach w 1986 roku. Obecnie mieszka i tworzy w Siemiatyczach.

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży ukończyła z wyróżnieniem w 2006 roku uzyskując tytuł Plastyka o specjalności grafika warsztatowa. W 2011 roku uzyskała dyplom na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Dyplom artystyczny z malarstwa pt. „Pejzaż liniowy” wykonała pod kierunkiem prof. sztuk plast. Mieczysława Hermana.

W 2015 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na specjalności Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Wykonała dyplom artystyczny z kopii ikony pt. „Barwny ornament na ikonach z Kolekcji Ikon i Rzemiosła Bizantyjskiego Muzeum Narodowego w Warszawie w oparciu o ikony Matki Boskiej Kazańskiej i Św. Mikołaja” pod kierunkiem prof. ASP dr hab. Danuty Stępień.

W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie na kierunku Technika i informatyka. Pracę podyplomową napisała pod kierunkiem dr inż. Jarosława Seńko, na temat „Wykorzystanie papieru do praktycznego nauczania techniki”.

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w twórczości artystycznej oraz dzieli się nią w edukacji plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tworzy malarstwo ekspresyjno-abstrakcyjne o tematyce opartej na pejzażu natury oraz przestrzeni miejskiej. Wykorzystuje szeroką gamę kolorystyczną o charakterze rozrzuconych plam barwnych, które kształtują wewnętrzne światło w obrazie, wyznaczają kompozycję i swego rodzaju rytm. Każde przedstawienie w malarstwie jest pretekstem do przelania emocji i nastroju, jaki towarzyszy w trakcie działań twórczych artystki. W oparciu o wiedzę z technologii malarstwa tablicowego wykonuje ikony tradycyjne jak i współczesne. Prace często wzbogaca złoconymi ornamentami.

Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, Targach Sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego, aukcjach Młodej Sztuki oraz wielu innych wydarzeniach artystycznych.

Kontakt: tel. 600 569 730, e-mail: malarstwoolszewska@gmail.com

Materiały filmowe

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć film)