Załącznik 
do Zarządzenia Nr11/2019r. z dnia 27 września 2019r.

Dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

w sprawie 

schematu struktury organizacyjnej Siemiatyckiego Ośrodka Kultury