Dyrektor 

Dział Upowszechniania Kultury

Dział Księgowości

Dział administracyjno gospodarczy