Dostępność architektoniczna budynków Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Informacja dotyczy budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 w Siemiatyczach. Do budynku dwukondygnacyjnego (piwnica, parter, piętro) prowadzą trzy wejścia na poziom parteru – główne wejście i boczne wejście od ul. Legionów Piłsudskiego oraz tylne wejście od strony Przedszkola Nr 3 ul. 11 listopada. Przy wejściach znajduje się powierzchnia z kostki brukowej. Drzwi wejściowe do budynków nie są automatyczne. Do głównego wejścia do budynku od strony ul. Legionów Piłsudskiego prowadzą kilkustopniowe schody, natomiast do bocznego wejścia prowadzi z poziomu parteru podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Do tylnego wejścia prowadzą kilkustopniowe schody. Nad wejściami do budynku ośrodka kultury brak jest głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, pracownia komputerowa, aula – sala konferencyjna, pracownia muzyczna oraz pomieszczenia sanitarne. Obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami (również osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim) odbywa się w sekretariacie ośrodka kultury, gdzie jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku jest brak windy. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się pracownia plastyczna, składnica akt oraz pomieszczenia magazynowe i sanitarne, prowadzą schody wewnętrzne. Do piwnicy, w której znajduje się szatnia, pracownia do zajęć merytorycznych oraz zaplecze kuchenne i sanitarne, prowadzą schody wewnętrzne. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku, oprócz sanitariatów – wejście boczne od strony ul. Legionów Piłsudskiego. Przed budynkiem od strony ul. Legionów Piłsudskiego jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Budynek Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja dotyczy budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach

Do budynku dwukondygnacyjnego (parter, piętro) prowadzą trzy wejścia. Na poziom parteru wejście główne od ul. Zaszkolnej. Przy wejściu głównym znajduje się powierzchnia z kostki brukowej przylegającego chodnika z możliwością wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, bez konieczności pokonywania schodów na korytarz, który znajduje się na parterze. Korytarz połączony jest z salą widowiskową kilkustopniowymi schodami. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim jest udostępniony schodołaz gąsiennicowy, system mocowania do wózka składany, moc silnika 220V, maksymalne obciążenie 130 kg, prędkość 5,5m/min. Na parterze znajduje się również pokój biurowy do obsługi interesantów, z możliwością wjazdu na wózku inwalidzkim, oraz zaplecze sanitarne, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi boczne z obu stron budynku od ul. Zaszkolnej prowadzą na salę widowiskową. Aby wejść na salę widowiskową bocznymi drzwiami konieczne jest pokonanie kilkustopniowych schodów. Na piętro prowadzą kilkunastostopniowe schody. Na piętrze znajdują się sale wystawiennicze Galerii SOK. Nad wejściami do budynku ośrodka kultury brak jest głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku brak jest windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe na parterze budynku, oprócz sanitariatów – wejście główne od ul. Zaszkolnej. Przed budynkiem ośrodka kultury przy ul. Zaszkolnej brak jest oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Budynek Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do swobodnego korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się, Kontakt z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury, poza wizytą osobistą, możliwy jest także poprzez korespondencję pisemną na adres: Siemiatycki Ośrodek Kultury ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze, korespondencję elektroniczną na adres e-mail sok@siemiatycze.eu., telefonicznie pod numerem 85 655 25 54. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw.