"Zakup Strojów Kurpiowskich (Puszcza Zielona)"

"Zakup Strojów Kurpiowskich (Puszcza Zielona)"

Opublikowano: 2022-07-13

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie zadania
realizowanego ze środków w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury "EtnoPolska. Edycja 2022".

Nazwa zadania: "Zakup strojów Kurpiowskich (Puszcza
Zielona) Zespołowi Pieśni i Tańca Małe Podlasie z Siemiatycz ".
W ramach projektu zostaną zakupione 24 komplety strojów
Kurpiowskich z Puszczy Zielonej. Dzięki zakupowi nowych
kompletów strojów Zespół Pieśni i Tańca Małe Podlasie
poszerzy swój repertuar.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego ze środków w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska. Edycja 2022".  Nazwa zadania: "Zakup strojów Kurpiowskich (Puszcza Zielona) Zespołowi Pieśni i Tańca Małe Podlasie z Siemiatycz ". W ramach projektu zostaną zakupione 24 komplety strojów Kurpiowskich z Puszczy Zielonej. Dzięki zakupowi nowych kompletów strojów Zespół Pieśni i Tańca Małe Podlasie poszerzy swój repertuar.  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022