Wybudźcie Kulturę! - Bliskie spotkania z kulturą 4 stopnia

Wybudźcie Kulturę! - Bliskie spotkania z kulturą 4 stopnia

Opublikowano: 2023-09-23

 

Projekt edukacyjno-animacyjny w programie Bardzo Młoda Kultura

Wybudźcie Kulturę! - Bliskie spotkania z kulturą 4 stopnia – przyznana kwota: 10.000 zł

 

Projekt „Bliskie spotkania z kulturą 4 stopnia” będzie przede wszystkim podkreślał podmiotowość młodzieży ich sprawczość w planowaniu i realizacji działań kulturalnych. Partnerstwo między grupą młodzieży  a Ośrodkiem Kultury, które zawiązało się na początku 2023 roku jeszcze bardziej się scementuje i nabierze większego zakresu. Konkretną kontynuacją projektu będzie współpraca przy projektach i działaniach związanych z zainteresowaniami młodzieży takimi jak muzyka i kultura hip-hop. Nabycie nowych umiejętności podniesie ich warsztat artystyczny, a spotkania z przedstawicielami sztuki i kultury będą inspiracją do czerpania z wielkiego potencjału jakim jest sztuka i kultura.  Dzięki współpracy poprawi się komunikatywność, wzajemna współpraca, uważność, refleksyjność. Młodzi ludzie angażując się w działania edukacyjno-artystyczne znajdą ujście dla swoich emocji, staną się nie tylko odbiorcą, ale współtwórcą tego obszaru. Planowane działania zwiększą wiarę młodych ludzi w swoje siły, sprawią, że uwierzą iż ich głos jest ważny i słyszalny.      

Uczestnikami projektu będzie 12 osobowa grupa młodzieży z Siemiatycz i okolic.

 

Cele realizacji projektu

a) Zawiązanie się stałego partnerstwa lokalnego z młodzieżą, opartego na współpracy w działaniach kulturalnych.

b) Wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury, poprzez kształtowanie w młodzieży umiejętności, pobudzanie kreatywności, uważności, refleksyjności, innowacyjnego działania, współpracy, zwiększenie wiary we własne siły, poczucie sprawczości.

c)Tworzenie warunków do podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze, poprzez dokonywanie świadomych wyborów własnej drogi rozwoju.

 

Narodowe Centrum Kultury

Województwo Podlaskie

#BardzoMłodaKultura

BMK - woj. podlaskie

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury : Bardzo Młoda Kultura 2023-2025.

Odbyły się natepujące zajęcia warsztatowe: