Za nami kolejne spotkanie UTW

Za nami kolejne spotkanie UTW

Opublikowano: 2022-11-16

Za nami kolejne interesujące spotkanie zorganizowane dla słuchaczy UTW, które odbyło się 15 listopada w S.O.K.

 

W pierwszej kolejności seniorzy mieli przyjemność usłyszeć występ patriotyczny zespołu wokalno- recytatorskiego

UTW z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po występie odbył się wykład pt. „ Fałszywy

telefon- zagrożone oszczędności” , który poprowadził Łukasz Moniczewski, psycholog sekcji psychologów Komendy

Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 

Przedstawiciele firmy Audiofon mieli okazję opowiedzieć seniorom o aparatach słuchowych. Na koniec odbyło się

spotkanie z przedstawicielem ZUS. Wykładom towarzyszyła również wystawa 10-lecia UTW.