68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Opublikowano: 2023-03-14

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury zaprasza recytatorów, aktorów-amatorów, wokalistów oraz wszystkich miłośników żywego słowa do udziału w 68. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest najbardziej prestiżowym i najstarszym tego typu konkursem w Polsce, jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

 

Eliminacje Miejskie 68. OKR odbędą się 20 kwietnia 2023 r.,

o godz. 15.00, w SOK ul. Zaszkolna 1  w formie czterech turniejów:

  • Turniej recytatorski
  • Turniej Poezji Śpiewanej
  • Turniej Teatrów Jednego Aktora
  • Turniej „Wywiedzione ze słowa”

 

Prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych z podpisanym RODO

do 17 kwietnia 2023 r.  na adres sok@siemiatycze.eu

lub dostarczenie osobiście:  SOK, ul. Zaszkolna 1

 

Regulamin Konkursu, karty zgłoszenia oraz RODO dostępne są poniżej

 


 


TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadpodstawowych;
- dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz wiersz. Sąd Konkursowy może zwrócić się o wykonanie drugiego wiersza.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 recytowany oraz może zgłosić jako dodatkowy – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 12 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas występu nie może przekroczyć 30 minut.

 

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collagé tekstów). 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Grafika z niebieskim piórem i niebieskim tekstem na białym tle Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest najbardziej prestiżowym i najstarszym tego typu konkursem w Polsce, jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.    Eliminacje Miejskie 68. OKR odbędą się 20 kwietnia 2023 r.,  o godz. 15.00, w SOK ul. Zaszkolna 1  w formie czterech turniejów:  Turniej recytatorski Turniej Poezji Śpiewanej Turniej Teatrów Jednego Aktora Turniej „Wywiedzione ze słowa”

Również polecamy

Kino w Twoim Mieście zaprasza

Opublikowano: 2024-05-15

responsive image
ICX JAZZ TOUR

Opublikowano: 2024-05-14

responsive image