"Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja"  2023 Konkurs Plastyczny

"Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja" 2023 Konkurs Plastyczny

Opublikowano: 2023-11-06

Zapraszany serdecznie dzieci, dorosłych oraz całe rodziny do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym pt.  "Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja" 
 

REGULAMIN:

 

1. Organizator: Siemiatycki Ośrodek Kultury

 

2. Cele konkursu:

- aktywizacja środowisk przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Siemiatycze oraz osób dorosłych;

- podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej z Adwentem, Świętami Bożego Narodzenia, Karnawałem, Zimą;

- wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia;

- prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego wykonawców;

 

3.Zakres przedmiotowy konkursu:

- stroiki bożonarodzeniowe

- ozdoby choinkowe (bombki, łańcuszki, zabawki itp.)

- pocztówki z życzeniami

- worki, woreczki, skarpety oraz wszystko to, w czym Święty Mikołaj przynosi prezenty

- szopki

Przedmioty te mogą być wykonane zgodnie z tradycją, ale również w nowym ujęciu i formie.

 

4. Kategorie wiekowe:

- przedszkola

- szkoła podstawowa klasy I-IV

- szkoła podstawowa klasy V-VIII

- szkoły ponadpodstawowe

- dorośli

- rodzina (dziecko, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie)

 

5.Zgłoszenie do konkursu:

- uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa (nie dotyczy kat. rodzina)

- każdą pracę należy czytelnie opisać (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, przedszkole, szkoła, tel kontaktowy), w załączeniu karta zgłoszenia i RODO, która powinna być dostarczona razem z pracą

 

6. Terminy:

- prace należy dostarczyć do 6 grudnia 2023 roku, do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

ul. Zaszkolna 1,

- wystawę prac można oglądać od 15 grudnia 2023 roku w galerii SOK ul. Zaszkolna 1

- o wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie

- rozdanie nagród odbędzie się podczas Przeglądu Kolędniczego ph: Hej kolęda kolęda...

 

7. Kryteria oceny:

Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora według kryteriów:

samodzielność, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Malewska, Siemiatycki Ośrodek Kultury, tel. 856552554

 Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania kliknij - Tu

Grafika ze św Mikołajem promująca konkurs plastyczny "Kolorowa fabryka św. Mikołaja"